ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Евро Де Ауто Експорт ЕООД

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете Общите условия на www.autoexport-de.com, преди да използвате уеб сайта. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Евро Де Ауто Експорт ЕООД (наричан по-долу autoexport-de.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн autoexport-de.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Евро Де Ауто Експорт ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на autoexport-de.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Евро Де Ауто Експорт ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София, р-н Средец, бул. Патриарх Евтимий, 21, вх. А, ет. 6; Ид. номер по Булстат: 205537796; ДДС Номер: BG205537796

I. Условия за използване на Сайта на autoexport-de.com

1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че услугите и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че autoexport-de.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Autoexport-de.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.


II. Задължения на потребителя при регистриране

1. Предвид ползването на Сайта на autoexport-de.com, Потребителят се съгласява:
a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, autoexport-de.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, autoexport-de.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на autoexport-de.com

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на autoexport-de.com при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.
2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от autoexport-de.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на autoexport-de.com.
3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от autoexport-de.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на предлаганите стоки и услуги на сайта на Евро Де Ауто Експорт ЕООД.
4. autoexport-de.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели извън рекламата на услугите на autoexport-de.com.
5. autoexport-de.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
6. Повече за съхранението и обработката на личните данни вижте в политиката ни за опазване на личните данни.


IV. Поведение на потребителите

1. Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “Съдържание”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.
2. Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. autoexport-de.com не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.
3. Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства autoexport-de.com няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.
4. Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на autoexport-de.com, за да:
а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;
в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на autoexport-de.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
е) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
ж) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (“Права”) на която и да е страна;
з) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, “верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, “пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
и) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
й) нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;
к) пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите; да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
л) нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;
м) преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
н) събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

5. autoexport-de.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка IV изисквания.
6. autoexport-de.com си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка IV изисквания.


V. Авторски права и ограничения, свързани с тях

1. autoexport-de.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на autoexport-de.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
2. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
3. autoexport-de.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между autoexport-de.com и лицето, публикуващо информацията.
4. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.


VI. Препратки от и към autoexport-de.com

1. Собствениците на сайтове и страници извън autoexport-de.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на autoexport-de.com при следните условия:
а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;
б) не трябва да отваря страницата от autoexport-de.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на autoexport-de.com;
в) не трябва да посочва явно или неявно, че autoexport-de.com препоръчва него и/или продуктите му;
г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на autoexport-de.com.

2. Със създаването на препратка към autoexport-de.com собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на autoexport-de.com.
3. Собствениците на сайтове и страници извън autoexport-de.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.
4. Предоставените препратки на Сайта на autoexport-de.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от autoexport-de.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.
5. autoexport-de.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин autoexport-de.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло отговорност на потребителя.


VII. Представяни автомобили в електронния магазин на Сайта

1. В страницата на всеки автомобил, представен в Сайта са посочени цена, модел, година на производство и двигател с цел подпомагане направата на информиран избор при покупката. autoexport-de.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
2. Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС.
3. autoexport-de.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, стоки и цени.


VIII. Закупуване на автомобили, представени в autoexport-de.com

1. Потребителят има право да поръчва представяните от autoexport-de.com автомобили, при посочените ценови условия и срокове за доставка.
2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избрания от него автомобил.
3. При създаване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с autoexport-de.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена, при достигане на последна стъпка от процеса на поръчване.
4. autoexport-de.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, autoexport-de.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
5. При намаление съобщението за намалени цени и условията по него се представят по следния начин:
а) в страниците на продукти с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана и намалението в проценти, закръглено до цяло число.
б) в рекламни карета (банери) или с надпис състоящ се от знака минус и цяло число с процента намаление или с текстово описание от типа “отстъпка ..%”, “намаление ..%” и др.
в) извън страниците на конкретните продукти, при намаления в различни размери за отделните продукти или модификации на продукт, намалените цени се описват с диапазон от типа “от ..% до ..%” или само с горна граница “до ..%”, всички закръглени до цяло число.

6. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.


IX. Доставка на закупения автомобил

1. Доставки на направени чрез системата на autoexport-de.com поръчки се извършват изключително и само на територията на Република България.
2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.
3. autoexport-de.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.
4. Срок за доставка ….


X. Плащане на закупения автомобил

Как ще се извършва плащането?


XI. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg


XII. Други

1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия или Националната асоциация за извънсъдебни спогодби.
2. autoexport-de.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
3. autoexport-de.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че autoexport-de.com е свързан с тази мрежа, autoexport-de.com не гарантира, че потокът информация към и от autoexport-de.com няма да бъде следен и записван от трети страни.
5. autoexport-de.com управлява този Сайт от офиса си в България. autoexport-de.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.


Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. autoexport-de.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: ===

При използване услугите на autoexport-de.com, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА autoexport-de.com. С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА autoexport-de.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на autoexport-de.com са следните:
гр. София 1000, бул. Патриарх Евтимий 21, ет.6
телефони: +359-883-328000, +491745454741
e-mail: info@autoexport-de.com

Последна актуализация на 21.05.2021г.